ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แจกลายวงจร NOKIA รวมหลายรุ่น PDF.เท่าที่ผมมี 200 กว่ารุ่น

ต้องบอกก่อนนะคับว่าไม่ใช่การต่อลาย...
เริ่มจากรุ่น 11xx ก่อน.. :***

1-1100 2300
http://www.ziddu.com/download/2077724/11002300schem.rar.html

2-1110 1600
http://www.ziddu.com/download/2077731/11101600schem.rar.html

3-1200
http://www.ziddu.com/download/2077739/1200schem.rar.html

4-1255
http://www.ziddu.com/download/2077743/1255schem.rar.html

5-1610 1611
http://www.ziddu.com/download/2077748/16101611schem.rar.html

6-1650
http://www.ziddu.com/download/2077755/1650schem.rar.html

ตามมาด้วย 21xx คับ. Azn

1-2100
http://www.ziddu.com/download/2077765/2100schem.rar.html

2-2112
http://www.ziddu.com/download/2077774/2112schem.rar.html

3-2116
http://www.ziddu.com/download/2077777/2116schem.rar.html

4-2116
http://www.ziddu.com/download/2077781/2116schem.rar.html

5-2125
http://www.ziddu.com/download/2077792/2125schem.rar.html

และรุ่น 22XX เป็นปลื้ม

1-2220
http://www.ziddu.com/download/2077798/2220schem.rar.html

2-2255
http://www.ziddu.com/download/2077802/2255schem.rar.html

3-2280
http://www.ziddu.com/download/2077806/2280schem.rar.html

มาอีก2รุ่น 23XX Afro

1-2310
http://www.ziddu.com/download/2077819/2310schem.rar.html

2-2355
http://www.ziddu.com/download/2077821/2355schem.rar.html

26XX อีก7รุ่นคับ เป็นปลื้ม

1-2600
http://www.ziddu.com/download/2077829/2600schem.rar.html

2-2610
http://www.ziddu.com/download/2077832/2610schem.rar.html

3-2626
http://www.ziddu.com/download/2077835/2626schem.rar.html

4-2630
http://www.ziddu.com/download/2077837/2630schem.rar.html

5-2650
http://www.ziddu.com/download/2077840/2650schem.rar.html

6-2660-2670
http://www.ziddu.com/download/2077843/26602760schem.rar.html
7รุ่น31XX คับ Roll Eyes
1-3100
http://www.ziddu.com/download/2077850/3100schem.rar.html

2-3108
http://www.ziddu.com/download/2077855/3108schem.rar.html

3-3109
http://www.ziddu.com/download/2077856/3109cschem.rar.html

4-3110
http://www.ziddu.com/download/2077861/3110cschem.rar.html

5-3120
http://www.ziddu.com/download/2077864/3120_schem.rar.html

6-3125
http://www.ziddu.com/download/2077866/3125_schem.rar.html

7-3155
http://www.ziddu.com/download/2077869/3155_schem.rar.html


32XX 5รุ่นคับรับไปเลย ใสๆ

1-3200
http://www.ziddu.com/download/2077872/3200_schem.rar.html

2-3210
http://www.ziddu.com/download/2077877/3210_schem.rar.html

3-3220
http://www.ziddu.com/download/2077880/3220schem.rar.html

4-3230
http://www.ziddu.com/download/2077887/3230schem.rar.html

5-3250
http://www.ziddu.com/download/2077890/3250schem.rar.html

รุ่น33XX อีก 4 รุ่น ใสๆ

1-3300
http://www.ziddu.com/download/2079609/3300schem.rar.html

2-3310
http://www.ziddu.com/download/2079615/3310schem.rar.html

3-3360
http://www.ziddu.com/download/2079618/3360schem.rar.html

4-3390
http://www.ziddu.com/download/2079621/3585schem.rar.html
มาอีก 35XX 11 รุ่นรับไปเก็บก่อนคับ
มาช้าโหลดไม่ได้แล้วจะว่าขี้เหล่ไม่เตือน Azn

1-3500
http://www.ziddu.com/download/2079629/3500schem.rar.html

2-3585
http://www.ziddu.com/download/2079621/3585schem.rar.html

3-3510i
http://www.ziddu.com/download/2079781/3510ischem.rar.html

4-3530
http://www.ziddu.com/download/2079825/3530schem.rar.html

5-3555
http://www.ziddu.com/download/2089225/3555schem.rar.html

6-3560
http://www.ziddu.com/download/2089238/3560schem.rar.html

7-3585
http://www.ziddu.com/download/2089266/3585schem.rar.html

8-3585i
http://www.ziddu.com/download/2089278/3585ischem.rar.html

9-3586i
http://www.ziddu.com/download/2089307/3586ischem.rar.html

10-3590
http://www.ziddu.com/download/2079968/3590schem.rar.html

11-3595
http://www.ziddu.com/download/2079956/3595schem.rar.html


36XX อีก 4 รุ่นคับ ผีดิบ

1-3600
http://www.ziddu.com/download/2080077/3600schem.rar.html

2-3610
http://www.ziddu.com/download/2080090/3610schem.rar.html

3-3650
http://www.ziddu.com/download/2089330/3650schem.rar.html

4-3660
http://www.ziddu.com/download/2089361/3660schem.rar.html

NOKIA 51XX อีก 5 รุ่น Lips Sealed

1-5100
http://www.ziddu.com/download/2089410/5100schem.rar.html

2-5110
http://www.ziddu.com/download/2089425/5110schem.rar.html

3-5120
http://www.ziddu.com/download/2089442/5120schem.rar.html

4-5140
http://www.ziddu.com/download/2089452/5140schem.rar.html

5-5140 i
http://www.ziddu.com/download/2089465/5140ischem.rar.html

52XX + 53XX 4 รุ่น Roll Eyes

1-5210
http://www.ziddu.com/download/2089494/5210schem.rar.html

2-5300
http://www.ziddu.com/download/2089616/5300schem.rar.html

3-5310
http://www.ziddu.com/download/2089650/5310schem.rar.html

4-5320
http://www.ziddu.com/download/2089596/5320schem.rar.html

อันนี้3 รุ่นคับ 5500 5610 5700
ผีดิบ
1-5500
http://www.ziddu.com/download/2089669/5500schem.rar.html

2-5610
http://www.ziddu.com/download/2089692/5610RM359schem.rar.html

3-5700
http://www.ziddu.com/download/2095062/5700schem.rar.html
10รุ่น 60xx

1-6012
http://www.ziddu.com/download/2095088/6012schem.rar.html

2-6015
http://www.ziddu.com/download/2095101/6015schem.rar.html

3-6015i
http://www.ziddu.com/download/2095113/6015i6016ischem.rar.html

4-6019i
http://www.ziddu.com/download/2095134/6019ischem.rar.html

5-6020
http://www.ziddu.com/download/2095141/6020schem.rar.html

6-6021
http://www.ziddu.com/download/2095151/6021schem.rar.html

7-6030
http://www.ziddu.com/download/2095162/6030schem.rar.html

8-6060
http://www.ziddu.com/download/2095174/6060schem.rar.html

9-6070
http://www.ziddu.com/download/2095190/6070schem.rar.html

10-6085 6086
http://www.ziddu.com/download/2095232/60856086schem.rar.html

NOKIA 61xx 13 รุ่น Roll Eyes

1-6100
http://www.ziddu.com/download/2096466/6100schem.rar.html

2-6101
http://www.ziddu.com/download/2096481/6101schem.rar.html

3-6108
http://www.ziddu.com/download/2096487/6108schem.rar.html

4-6110
http://www.ziddu.com/download/2096508/6110schem.rar.html

5-6111
http://www.ziddu.com/download/2096523/6111schem.rar.html

6-6120
http://www.ziddu.com/download/2096527/6120cschem.rar.html

7-6121
http://www.ziddu.com/download/2096539/6121classicschem.rar.html

8-6125
http://www.ziddu.com/download/2096544/6125schem.rar.html

9-6126 6131 6133
http://www.ziddu.com/download/2096551/612661316133schem.rar.html

10-6136
http://www.ziddu.com/download/2096601/6136schem.rar.html

11-6150
http://www.ziddu.com/download/2096618/6150schem.rar.html

12-6151
http://www.ziddu.com/download/2096624/6151schem.rar.html

13-6170 7270
http://www.ziddu.com/download/2096645/61707270schem.rar.html


62XX อีก 16 รุ่น Roll Eyes
1-6200
http://www.ziddu.com/download/2096660/6200schem.rar.html

2-6210
http://www.ziddu.com/download/2096677/6210schem.rar.html

3-6220
http://www.ziddu.com/download/2096698/6220schem.rar.html

4-6225
http://www.ziddu.com/download/2096704/6225schem.rar.html

5-6230
http://www.ziddu.com/download/2096721/6230schem.rar.html

6-6230 i
http://www.ziddu.com/download/2096746/6230ischem.rar.html

7-6233 6234
http://www.ziddu.com/download/2096755/62336234schem.rar.html

8-6235
http://www.ziddu.com/download/2096760/6235schem.rar.html

9-6250
http://www.ziddu.com/download/2096763/6250schem.rar.html

10-6255
http://www.ziddu.com/download/2096770/6255schem.rar.html

11-6260
http://www.ziddu.com/download/2096775/6260schem.rar.html

12-6263
http://www.ziddu.com/download/2096854/6263schem.rar.html

13-6265
http://www.ziddu.com/download/2096791/6265schem.rar.html

14-6270
http://www.ziddu.com/download/2096810/6270schem.rar.html

15-6280
http://www.ziddu.com/download/2096834/6280schem.rar.html

16-6290
http://www.ziddu.com/download/2096844/6290schem.rar.html

มาถึงตรงนี้ ยังไม่ ครึ่งเลยอ่ะ Embarrassed จะอัฟหมดไหวไหมเนี้ย.......555....
ต่อเลยคับ 63XX อีก6 รุ่นคับ

1-6300
http://www.ziddu.com/download/2096860/6300schem.rar.html

2-6310
http://www.ziddu.com/download/2096873/6310schem.rar.html

3-6310i
http://www.ziddu.com/download/2096887/6310ischem.rar.html

4-6340
http://www.ziddu.com/download/2096893/6340schem.rar.html

5-6340i
http://www.ziddu.com/download/2096897/6340ischem.rar.html

6-6360
http://www.ziddu.com/download/2096905/6360schem.rar.html
65XX 5รุ่นมาแล้ว... Azn


1-6500 classic
http://www.ziddu.com/download/2096917/6500classicschem.rar.html

2-6500 slide
http://www.ziddu.com/download/2096919/6500slideschem.rar.html

3-6510
http://www.ziddu.com/download/2096928/6510schem.rar.html

4-6555
http://www.ziddu.com/download/2096934/6555schem.rar.html

5-6585
http://www.ziddu.com/download/2096944/6585schem.rar.html

NOKIA 66XX 8 รุ่น Wink

1-6600
http://www.ziddu.com/download/2096948/6600schem.rar.html

2-6610
http://www.ziddu.com/download/2096968/6610schem.rar.html

3-6610i
http://www.ziddu.com/download/2096975/6610ischem.rar.html

4-6630
http://www.ziddu.com/download/2096996/6630schem.rar.html

5-6650
http://www.ziddu.com/download/2096999/6650foldschem.rar.html
http://www.ziddu.com/download/2097003/6650schem.rar.html

6-6670 7610
http://www.ziddu.com/download/2097049/66707610schem.rar.html

7-6680
http://www.ziddu.com/download/2097058/6680schem.rar.html

8-
http://www.ziddu.com/download/2097088/6681schem.rar.html


68XX มีแค่ 2 รุ่น เท่านั้นคับ

1-6800
http://www.ziddu.com/download/2097110/6800schem.rar.html

2-6800a
http://www.ziddu.com/download/2097123/6800aschem.rar.html

3-6820
http://www.ziddu.com/download/2097131/6820schem.rar.html

1-7110
http://www.ziddu.com/download/2097208/ch2a3.pdf.html

2-7200
http://www.ziddu.com/download/2097210/7200schem.rar.html

3-7210
http://www.ziddu.com/download/2097227/7210schem.rar.html

4-7250
http://www.ziddu.com/download/2097237/7250schem.rar.html

5-7280
http://www.ziddu.com/download/2097248/7280schem.rar.html
73xx 5รุ่นคับตามเก็บด่วนนะคับ

1-7360
http://www.ziddu.com/download/2097302/7360schem.rar.html

2-7370
http://www.ziddu.com/download/2097327/7370schem.rar.html

3-7373
http://www.ziddu.com/download/2097341/7373schem.rar.html

4-7380
http://www.ziddu.com/download/2097356/7380schem.rar.html

5-7390
http://www.ziddu.com/download/2097368/7390schem.rar.html

1-7500
http://www.ziddu.com/download/2097373/7500schem.rar.html load

2-7650
http://www.ziddu.com/download/2097401/7650schem.rar.html

3-7600
http://www.ziddu.com/download/2097386/7600schem.rar.html

4-7900
http://www.ziddu.com/download/2097411/7900schem.rar.html

5-7710
http://www.ziddu.com/download/2097425/7710schem.rar.html

6-7900
http://www.ziddu.com/download/2097437/7900schem.rar.html

1-8110
http://www.ziddu.com/download/2097473/8110schem.rar.html

2-8210
http://www.ziddu.com/download/2097512/8210schem.rar.html

3-8250
http://www.ziddu.com/download/2097495/8250schem.rar.html

4-8600
http://www.ziddu.com/download/2097520/8290schem.rar.html

1-8800
http://www.ziddu.com/download/2097548/8800Arteschem.rar.html

2-8810
http://www.ziddu.com/download/2097582/8810schem.rar.html

3-8850
http://www.ziddu.com/download/2097586/8850schem.rar.html

4-8855
http://www.ziddu.com/download/2097598/8855schem.rar.html

5-8890
http://www.ziddu.com/download/2097618/8890schem.rar.html

1-8910
http://www.ziddu.com/download/2097645/89108910ischem.rar.html

2-9000
http://www.ziddu.com/download/2097653/9000ischem.rar.html

3-9210
http://www.ziddu.com/download/2097672/9210schem.rar.html

4-9300
http://www.ziddu.com/download/2097759/9300schem.rar.html

5-9500
http://www.ziddu.com/download/2097782/9500schem.rar.html

NOKIA รวม E ต่างๆ 8 รุ่น เป็นปลื้ม

1-E50
http://www.ziddu.com/download/2103432/E50schem.rar.html

2-E51
http://www.ziddu.com/download/2103437/E51schem.rar.html

3-E60
http://www.ziddu.com/download/2103461/E60schem.rar.html

4-E61
http://www.ziddu.com/download/2103479/E61schem.rar.html

5-E62
http://www.ziddu.com/download/2103490/E62schem.rar.html

6-E65
http://www.ziddu.com/download/2103505/E65schem.rar.html

7-E70
http://www.ziddu.com/download/2103514/E70schem.rar.html

8-E90
http://www.ziddu.com/download/2103558/E90.zip.html

1-N70
http://www.ziddu.com/download/2103573/N70_schem.rar.html

2-N71
http://www.ziddu.com/download/2103917/N71_schem.rar.html

3-N72
http://www.ziddu.com/download/2109612/N72_schem.rar.html

4-N73
http://www.ziddu.com/download/2109618/N73_schem.rar.html

5-N76
http://www.ziddu.com/download/2109621/N76_schem.rar.html

6-N77
http://www.ziddu.com/download/2109624/N77_schem.rar.html

7-N78
http://www.ziddu.com/download/2109626/N78_schem.rar.html

1-N80
http://www.ziddu.com/download/2109630/N80_schem.rar.html

2-N81 8g
http://www.ziddu.com/download/2109631/N81_8gb_schem.rar.html

3-N81
http://www.ziddu.com/download/2109633/N81_schem.rar.html

4-N82
http://www.ziddu.com/download/2109641/N82_schem.rar.html

7รุ่น เหล่า N9

1-N90
http://www.ziddu.com/download/2109650/N90_schem.rar.html

2-N91
http://www.ziddu.com/download/2109655/N91_schem.rar.html

3-N92
http://www.ziddu.com/download/2109657/N92_schem.rar.html

4-N93
http://www.ziddu.com/download/2109670/N93_schem.rar.html

5-N93i
http://www.ziddu.com/download/2109678/N93i_schem.rar.html

6-N95
http://www.ziddu.com/download/2109737/N95_3_4_RM-159.rar.html

http://www.ziddu.com/download/2109744/N95_schem.rar.html

N770
http://www.ziddu.com/downloadlink/2109780/N770_schem.rar

N 800
http://www.ziddu.com/download/2109806/N800_schem.rar.html

N-GAGE
http://www.ziddu.com/download/2109809/N-GAGE_schem.rar.html

N-GAGE-QD
http://www.ziddu.com/download/2109812/N-GAGE-QD_schem.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

ติดตามบทความเพือเป็นกำลังใจ

ช่วงหลายเดือนมานี้ไม่มีเวลาลงข้อมูลนะครับหาเงินใช้หนี้ก่อนครับ

รูปภาพของฉัน
เชียงใหม่, สารภี, Thailand
ยินดีต้อนรับชาวช่างทุกท่านที่แวะเข้ามากันนะครับ ทักทายกันหน่อยเป็นกำลังใจให้หาอะไรมาแจกอีก รับซ่อมมือถือ MP3 MP4 PDA รับเปิด ปั้ม ทำลูก กุญแจทุกชนิด กุญแจหาย เข้าร้านไม่ได้ เข้าบ้านไม่ได้ ลืมกุญแจไว้ในรถ เราช่วยได้ ไม่รับงานกลางคืนนะครับ หลัง18.00น.ไม่รับงานนอกสถานที กุญแจติดต่อ คุณกรวัฒน์ 089-5606619 ถนนคนเดินสารภีโทรมาได้นะครับไปอยู่.. ตอนนี้พวกโปรแกรมต่อลายถูกทางเวปฝากลบทิ้ง ยังไม่รู้จะมีเวลาแก้ไขเมื่อไรครับช่วงนี้งานเยอะ.. อาจพอมีความรู้อื่นๆให้ดูอยู่บ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับ