ข้อมูลที่ร่วมแบ่งปัน

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หลักการทำงานของเครื่องตระกูล BB5

หลักการทำงานของเครื่องตระกูล BB5


มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอาทิเช่นอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร จะนำเสนออีกครั้ง


หลักการทำงานของเครื่อง NOKIA ตระกูล BB5
หลักการทำงานในเครื่อง NOKIA ตระกรูล BB5 จะทำงานคล้ายๆกัน กับตระกรูล WD2 ถ้าเราเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องจะทำให้เราวิเคราะห์อาการเสียได้ง่าย ขึ้น
ที่นี้เรามาดูระบบการทำงานในเครื่องตระกรูล BB5 กันก่อน ปกติเครื่อง BB5 จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
เครื่องตระกรูล BB5 ที่ทำงานร่วมกับระบบ ซิมเบี้ยน เช่น 6630,6680,N70 เป็นต้น
เครื่องตระกรูล BB5 ที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับระบบ ซิมเบี้ยน เช่น 6270,6280 เป็นต้น

ผมจะอธิบายระบบการทำงานในเครื่องที่ทำงานร่วมกับระบบซิมเบี้ยนก่อน ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้
NOS เป็นระบบปฎิบัติการ ของ NOKIA ซึ่งจะทำงานในส่วนของการเปิดปิดเครื่องทั้งหมด เมนู ปุ่มกด ภาษาต่างๆ เป็นต้น เช่นเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วมีรูปมือจับกัน
นั่นก็คือระบบNOS กำลังทำงานอยู่ ระบบนี้ตัวที่ควบคุมการทำงานก็คือ RAP 3G,NorFlash,SDram ส่วนนี้เราจะเรียกว่า CMT
EPOC เป็นระบบปฎิบัติการของ Sysbian OS ซึ่งจะทำงานในส่วนของ Application ในเครื่องเช่นโปรแกรมที่เราลงเสริมลงไปในตัวเครื่อง เช่น เกมส์ ทีมส์ เป็นต้น
ระบบนี้ควบคุมการทำงานโดย OMAP ,COMBO ส่วนนี้เราจะเรียกว่า APE
ทั้ง 2 ระบบปฎิบัติการนี้ส่วนมากจะทำงานอย่างอิสระ แต่อะไหล่บางตัวที่ใช้ร่วมกัน ทีนี้เรามาดูก่อนว่า IC แต่ละตัว ถ้าจะทำงานได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
RETU เป็น ตัวจ่ายไฟให้ IC ตัวอื่นๆ ควบคุมระบบการชาร์ทในส่วนของการรับรู้ว่าเสียบสายชาร์ทหรือยัง,ควบคุมซิ มการ์ด,ระบบสั่น,ระบบเสียงลำโพง ไมล์ กระดิ่ง
ตัวมันจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบดังนี้ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
1. ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ ประมาณ 3.7 V
2. สวิชย์+ลายวงจรเปิดเครื่อง Pwronx
3. ตัวสร้างความถี่ 32.768 Khz ( เพื่อสร้างความถี่ Sleepclk 32.768 Khz)

TAHVO เป็นตัวจ่ายไฟประเภทหนึ่งทำหน้าที่จ่ายไฟ Vcore ให้กับ RAP3G ,ควบคุมระบบการชาร์จ,เป็นตัวเปิดปิดคำสั่งสำหรับไฟหน้าจอ ไฟคีย์กด
เป็นตัวควบคุมชุด connect Flash Interface ตัวมันเองจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1. ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ประมาณ 3.7 V
2. คำสั่งเปิดให้ตัว TAHVO ทำงาน( Enable) มีไฟออกมาด้วยประมาณ 3.7 V ที่มาจาก RETU
3. ไฟเลี้ยง VIO 1.8 V ที่มาจาก RETU
4. คำสั่งเปิดเครื่อง PURX มีไฟออกมาด้วยประมาณ 1.8 V ที่มาจาก RETU
5. สัญญาณนาฬิกา Sleepclk 32.768 Khz ที่มาจากตัว RETU
6. สัญญาณนาฬิกา SMPSCLK 2.4 Mhz ที่มาจาก RAP3G

RAP3G ทำหน้าที่ประมวลผลการทำงานในส่วนของ NOS หรือ CMT ทำงานร่วมกับ NorFlash , SDRAM ตัวมันเองจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.ไฟเลี้ยงหลัก VIO 1.8 V ที่มาจาก RETU
2.ไฟเลี้ยง Vcore 1.4 V ที่มาจาก TAHVO
3. สัญญาณนาฬิกา Sleppclk 32.768 Khz ที่มาจาก RETU
4. คำสั่งเปิดเครื่อง PURX มีไฟออกมาด้วยประมาณ 1.8 V ที่มาจาก RETU
5. สัญญาณนาฬิกาหลัก RFCLK 38.4 Mhz ที่มาจาก HINKU

NORFLASH ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหลักในตัวเครื่อง ในส่วนของ NOS เช่น เวอร์ชั่นในตัวเครื่อง ไฟล์ภาษา เป็นต้น ทำงานร่วมกับ SDRAM , RAP3G
ตัวมันเองจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.ไฟเลี้ยงหลัก VIO 1.8 V ที่มาจาก RETU
SDRAM ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลย่อย ทำงานร่วมกับ RAP3G, NORFLASH ตัวมันเองจะทำงานได้จะต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1. ไฟเลี้ยงหลัก VIO 1.8 V ที่มาจาก RETU
2. ไฟเลี้ยง VDRAM 1.8 V ที่มาจาก RETU

OMAP ทำ หน้าที่ในส่วนของการประมวลผล ในส่วนของ ระบบบันเทิงต่าง เช่นกล้อง หน้าจอ คีย์กด MMC และระบบ Application ในส่วนของโปรแกรมที่เกี่ยวกับ ซิมเบี้ยน หรือ APE
ตัวมันเองจะทำงานได้จะต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.ไฟเลี้ยง VIO 1.8 V ที่มาจาก RETU
2.ไฟเลี้ยง VcoreA 1.4 V ที่มาจาก SMPS ( N4200 )
3.คำสั่งเปิดเครื่อง PURX มีไฟออกมาด้วยประมาณ 1.8 V ที่มาจาก RETU
4.สัญญาณนาฬิกา Sleepclk 32.768 Khz ที่มาจาก RETU
5.สัญญาณนาฬิกา SYSCLK 19.2 Mhz ที่มาจาก RAP3G

COMBO ( NANDFLASH+DDRRAM ) ทำหน้าที่ร่วมกับ OMAP ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลในส่วน ของ APE และเก็บข้อมูลบางส่วนของ CMT ตัวมันเองจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.ไฟเลี้ยงหลัก VIO 1.8 V ที่มาจาก RETU
2.ไฟเลี้ยง Vddr_ape 1.8 V ที่มาจากตัว N4201

SMPS (N4200) ทำ หน้าที่ในการทำงานคือ เป็นตัวควบคุมให้แรงดันไฟให้คงที่ กับ CPU ไฟที่ออกมาก็คือ ไฟ VcoreA ไปให้ OMAP ตัวมันเองจะทำงานได้จะต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.ไฟเลี้ยงที่มาจากแบตเตอรี่ ประมาณ 3.7 V
2.ชุดคำสั่งเปิดการทำงาน (Enable) RSTX ประมาณ 3.7 V ที่มาจาก RETU
3.สัญญาณนาฬิกา Clock 600 Khz ที่มาจาก TAHVO
4. คำสั่งลดแรงดันไฟ Ape_SleepX 1.8 V ( ไม่มีส่วนกับการให้ตัว SMPS ทำงาน แต่มีส่วนเพื่อลดแรงดันไฟ เมื่อเครื่องอยู่ใน Sleepmode)

VCTCXO 38.4 Mhz เป็นตัวผลิตความถี่เพื่อใช้เลี้ยงระบบการทำงานของเครื่อง โดยความถี่ที่ได้คือ 38.4 Mhz ตัวมันเองจะทำงานได้จะต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1. ไฟเลี้ยงหลัก VR 1 2.5 V ที่มาจาก RETU
HINKU เป็น ตัวที่คอยทำหน้าที่ ปรับแต่งสัญญาณและขยายสัญญาณ 38.4 Mhz ที่มาจากตัว VCTCXO 38.4 เพื่อเป็นสัญญาณนาฬิกาตัวใหม่คือ RFCLK 38.4 Mhz
แล้วส่งต่อไปให้ RAP3G อีกทีหนึ่งขออนุญาตท่าน bamboo ด้วยนะครับ
ขออ้างอิงลำดับการจ่ายไฟของเครื่องBB5ในรูปต่อไปนี้นะครับ


ลำดับการทำงานของเครื่องBB5ในเสี้ยววินาทีที่เรากดปุ่มเปิดเครื่องเป็นอย่างนี้ครับ
1.ปกติไฟจากแบตเตอรี่(VBAT)จะวิ่งไปรออยู่ที่ Retu , Tahvo , SMPS , Hinku ,Vinku และ Regulator IC ต่างๆ
2.เรากดปุ่มเปิดเครื่อง Retuทำการจ่ายไฟ VANA , VIO , VR1 , VDRAM และ Sleep clock 32kHz ออกมา
3.ในขณะเดียวกัน Retu จะทำการจ่ายไฟ RSTX 4V ไปยังTahvo
4.เมื่อTahvo มีไฟจากแบตเตอรี่มาเลี้ยง และได้ไฟ RSTX (enable) จาก Retu มาสั่งให้ Tahvo ทำงาน
5.Tahvoจะทำการจ่าย Vcoreให้ RAP-3G และสร้างสัญญาณนาฬิกา 600kHzขึ้นมาใช้เองก่อน (เน้นนะครับTahvoสร้างเอง)
6.เมื่อVCTCXO(G7501)ได้ไฟเลี้ยง VR1จากRetu จะทำการผลิตRF Clock 38.4MHz ผ่าน Hinkuเพื่อปรับแต่งและขยายสัญาณ
7.Retuจะปล่อยสัญญาณ PURX ไปยัง Tahvo , RAP-3G , OMAP เพื่อทำสั่งให้เริ่มทำงาน(enable) ในส่วนที่เหลือ
8.เมื่อRAP-3Gได้ PURX จาก Retuมาจะทำการหารสัญญาณนาฬิกา 38.4MHz เหลือ 2.4MHzเป็นSMP clock ส่งให้Tahvoต่อ
9.เมื่อTahvoได้รับ PURX จากRetuและสัญญาณ 2.4MHzจากRAP-3Gแล้ว จะทำการหยุดผลิตสัญญาณ600kHzที่สร้างขึ้นเองภายใน
และทำการผลิตสัญญาณ600kHzขึ้นมาใหม่โดยใช้สัญญาณ2.4MHzจากRAP-3Gเป็นสัญญาณอ้างอิงแทน

ขอวิเคราะห์ในส่วนของ Vcore อย่างเดียว (ตามความเข้าใจผมนะครับ)
1.ตามลำดับการทำงานข้างต้น Vcore จะทำงานได้ต้องได้ไฟ 2 ตัวคือ
- ไฟ VBAT จากแบตเตอรี่
- ไฟ RSTX จากRetu (สังเกตุได้ว่าไฟRSTX จะขึ้นทันทีเมื่อกดสวิทย์เปิดเครื่อง นั่นคือTahvoจะทำงานพร้อมกับRetu)
2.ดังนั้นเมื่อไฟ Vcore ออกมาต่ำมากหรือไม่ออก ให้วัดไฟหรือลายดังจุดต่อไปนี้ที่Tahvo
2.1 ลายไฟจาก Vbat มายังขา A6 , A7 (VBAT1)ของTahvo (เช็คลายและL2301ด้วย)
2.2 ลายไฟ RSTXจากRetu มาที่ขาB3ของTahvo
2.3 ลายไฟVcoreออกจากTahvoที่ขา A5 , B6 ,B4 ตามรูปครับ
ลายVcoreถ้ายกTahvoให้ลองวัดเทียบกราวด์ด้วยเผื่อลายซ็อตลงกราวด์

ลองดูครับ Smiley ถ้าผิดพลาดประการขออภัยด้วยเหมือนกันนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Lee_Hacker กล่าวว่า...

ดีจังเลยคับ

กรวัฒน์ กล่าวว่า...

ขอบคุณเจ้าของบทความด้วยครับ..

ติดตามบทความเพือเป็นกำลังใจ

ช่วงหลายเดือนมานี้ไม่มีเวลาลงข้อมูลนะครับหาเงินใช้หนี้ก่อนครับ

รูปภาพของฉัน
เชียงใหม่, สารภี, Thailand
ยินดีต้อนรับชาวช่างทุกท่านที่แวะเข้ามากันนะครับ ทักทายกันหน่อยเป็นกำลังใจให้หาอะไรมาแจกอีก รับซ่อมมือถือ MP3 MP4 PDA รับเปิด ปั้ม ทำลูก กุญแจทุกชนิด กุญแจหาย เข้าร้านไม่ได้ เข้าบ้านไม่ได้ ลืมกุญแจไว้ในรถ เราช่วยได้ ไม่รับงานกลางคืนนะครับ หลัง18.00น.ไม่รับงานนอกสถานที กุญแจติดต่อ คุณกรวัฒน์ 089-5606619 ถนนคนเดินสารภีโทรมาได้นะครับไปอยู่.. ตอนนี้พวกโปรแกรมต่อลายถูกทางเวปฝากลบทิ้ง ยังไม่รู้จะมีเวลาแก้ไขเมื่อไรครับช่วงนี้งานเยอะ.. อาจพอมีความรู้อื่นๆให้ดูอยู่บ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับ